สวนดาวตก

ชื่อของสมาชิกเอฟ 4 ของสวนอุกกาบาตฉบับภาษาไทยชื่อซีเหมินเสี่ยวหยูของสวนอุกกาบาตฉบับภาษาไทยเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่?

“สวนอุกกาบาตฉบับภาษาไทย”กำกับโดยพธาทองปานนำแสดงโดยวชิรวิชญ์ชีวาล,เมธบินท์โอภาสขชล,ท “สวนอุกกาบาตฉบับภาษาไทย”กำกับโดยพาธาทองพันธุ์และดาวเด่น:วชิรวิทย์ชีวารี,เมตาวัณชีขชล,ตันดาวัลย์เบนติวิก,จิราวาสวานิช,เฮเลนเจิ้งหาน

นี่คือเรื่องราวที่หมุนรอบมาคิโนะซูกิที่เกิดจากความยากจน ครอบครัวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสี่ครอบครัวในแวดวงการเมืองและเศรษฐกิจเอโตคุกาคุเอ็น(เอโตคุกาคุเอ็นก่อตั้งโดยทายาทของสี่ครอบครัวหลักกองวัดดาวมิ่งชั้นฮานาซาวะซีเม็งโซจิโร่มิซุอากิเอฟ 4 ฟลาวเวอร์ 4

ฉบับภาษาไทยของ”สวนดาวตก”จะออกในประเทศไทยในปี 2021 “สวนดาวตก”ฉบับภาษาไทยกำกับโดยพาธาทองปาน หนังสติ๊กคือชีวรวัฒน์ชีวารี,เมตะบินโอปาเซีย,ตั้งดาวัลย์เบ็นติวิช,จิราวาสวานิช,เฮเลน